รถขนส่ง

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย รถขนส่งสินค้าอันตราย การให้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งสินค้านั้น เรียกได้ว่ามีการให้บริการที่ครบวงจรและบริษัทส่วนใหญ่นั้นก็ให้บริการขนของแทบทุกประเภท ส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่มีการรับบริการขนส่งนั้นก็จะเป็นสินค้าทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ที่มีบริการรถขนส่งเพื่อขนสินค้าไปถึงเป้าหมาย แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักและใช้บริการการขนส่ง "สินค้าอันตราย" เพราะสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าเฉพาะที่ให้บริการเฉพาะกล่มในการขนส่ง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระมังในการขนส่งเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ขนส่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชีวิตผู้คนเป็นอย่างสูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตได้เลยทีเดียว วันนี้ทีมงาน Khonde จะได้มาให้ข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงสินค้าอันตรายที่ต้องได้รับการขนส่งและวิธีการขนส่งสินค้าอันตรายเหล่านี้กันค่ะ   สินค้าอันตรายคืออะไร และทำไมต้องมีการขนส่งสินค้าอันตราย ? สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุ ที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือ ทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศหรือน้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) โดยสาเหตุที่ต้องมีการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่บางอย่างนั้นต้องมีการนำสารเคมีที่ถูกเรียกว่าเป็นสินค้าอันตรายมาใช้งาน ซึ่งสินค้าเหล่านี้นั้นเป็นสารเคมีที่มักจะเป็นอันตราย จึงถูกเรียกในการนำไปใช้งานว่าเป็น "สินค้าอันตราย" และหากต้องมีการขนส่งสินค้าประเภทนี้ต้องมีวิธีการขนส่งที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าไม่อันตราย มีหลายวิธีการขนส่งทั้งทางบก ททางอากาศ [...]

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย 2018-07-09T17:29:39+00:00

รถขนส่งกับพฤติกรรมห้ามทำขณะขับรถเร็ว

รถขนส่งกับพฤติกรรมห้ามทำขณะขับรถเร็ว การขับขี่รถในอัตราความเร็วสูง มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามมาได้อย่างง่ายดาย หลายครั้งผู้ขับมักจะขับรถในอัตราที่เร็วขึ้นในถนนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน ที่เกิดจากความชะล่าใจของผู้ขับ ดังนั้นหากขับรถด้วยความความเร็วผู้ขับขี่จะต้องมีสติและสมาธิ ความระมัดระวังมากกว่าปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ในทางที่ดีผู้ขับควรขับรถในอัตราตามเร็วให้เหมาะสมจะดีกว่า อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะยังชินกับการขับรถด้วยความเร็วอยู่วันนี้ขนดีจึงมีพฤติกรรมสุดอันตรายที่ห้ามทำขณะขับรถด้วยความเร็วสูง ที่หลายคนอาจเคยชินจนเผลอทำอยู่ รถรับจ้างทั่วไปราคาประหยัดเรียกได้24ชั่วโมง 1.ใช้มือข้างเดียวจับพวงมาลัย การจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว ในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงจะลดประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย หากู้ขับเกิดต้องการหักหลบสิ่งกีดขวางกะทันหัน หรือในกรณีตกหลุมถนนหรือกระแทกกับลูกคลื่นอย่างแรงในขณะที่มองไม่เห็น ทำให้การเสียการควบคุมพวงมาลัย จนรถเกิดเสียหลักหรือเสียการทรงตัว สำหรับท่าจับพวงมาลัยให้ได้มาตรฐานควรจับในตำแหน่งที่ 9 นาฬิกาและ 3 นาฬิกา ที่ทำให้อุ้งมือล็อกอยู่กับก้านพวงมาลัย ช่วยลดอาการสะบัดของพวงมาลัยในกรณีรถตกหลุมหรือกระแทกได้ 2.จับพวงมาลัยไม่มั่นคง หากผู้ขับขี่จับพวงมาลัยรถขนสินค้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากจับด้วยน้ำหนักมือบาเกินไป ก็เสี่ยงต่อพวงมาลัยหลุดมือได้ โดยเฉพาะเวลาที่ล้อรถเกิดตกหลุมหรือขับผ่านแอ่งน้ำ จนทำให้รถเกิดเสียหลักได้ ดังนั้นการจับพวงมาลัยด้วยน้ำหนักที่พอดี ม่มากไปไม่น้อยไป ก็เป็นวิธีที่ช่วยได้ 3.เปลี่ยนเลนหรือหักหลบกะทันหัน การเปลี่ยนเลนหรือหักหลบอย่างกะทันหันและรวดเร็ว อาจทำให้รถเสียการควบคุมได้ง่าย และรวมไปถึงกรณีการหักหลบสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ไม่คาดว่าจะเจอลนท้องถนน เพราะเมื่อเจอสิ่งกีดขวางแล้วต้องหักพวงมาลัยด้วยความรวดเร็วและรุนแรงรถที่ขนส่งสินค้าอาจเสียหลักได้ง่าย 4.ขับชิดติดคันหน้ามากเกินไป การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าน้อยเกินไป สามารถสร้างอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี และหลายต่อหลายครั้งมักลงท้ายด้วยการทะเลาะวิวาทตามมา เพราะการเว้นระยะห่างที่น้อยเกินไป ทำให้ขณะที่ขับขี่บนท้องถนนแล้วต้องการเหยียบเบรกไม่สามารถกะระยะเหยียบเบรกได้ทัน [...]

รถขนส่งกับพฤติกรรมห้ามทำขณะขับรถเร็ว 2018-07-09T17:58:20+00:00

รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ

รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ รถรับส่งสินค้าเป็นบริการด้านการขนส่งสินค้าที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้า วันนี้ขนดีจะพาไปดู 7 ข้อได้เปรียบว่าทำไมต้องเลือกใช้บริการรถบรรทุกขนส่ง ผู้ใช้บริการด้านการขนส่งสินค้ามีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็ว ดังนั้นยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ มีความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ทำให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้น ในขณะที่การขนส่งแบบเรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน และขนส่งในระยะทางที่ไกลและปริมาณของสินค้าที่มาก แต่ก็มีข้อจ้ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยความแม่นยำหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชายฝั่งทะเล ที่ต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นยำแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ ดังนั้นพื้นที่ที่ไม่มีน้้าก็จะไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้ ขณะที่รถไฟมีเส้นทางที่จำกัดและใช้ระบบการเดินทางแบบราง ที่ค่อนข้างมีเส้นการเดินรถอย่างจำกัด ทำให้รถไฟสามารถให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนส่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกที่สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดตามขนาดของรถที่ใช้ในการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งด้วยรถบรรทุกยังมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ไปดูถึง 7 ข้อได้เปรียบในการใช้รถบรรทุกขนส่ง ว่ามีอะไรบ้าง รถขนส่งบริการทั่วไทย 1.รวดเร็ว การใช้รถบรรทุกส่งสินค้าจัดเป็นบริการขนส่งที่มีความรวดเร็ว อย่างไรก็ตามรถบรรทุกสามารถขนสินค้าได้จำกัดตามขนาดของรถ ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาน้อยในการรวบรวมสินค้าและการดำเนินการในการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออกจากรถ  และยังช่วยลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ และลดความสูญเสียของสินค้าคงคลังที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 2.เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ บริการขนส่งจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้ยานพาหนะคันเดียวกัน โดยบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางที่สินค้าจะไม่เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สำหรับการบริการขนส่งสินค้าประเภทอื่นอาจมีการเปลี่ยนระหว่างทาง และส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าในระหว่างการขนถ่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายที่ซ้ำซ้อน สำหรับการใช้บริการรถบรรทุกส่งสินค้ามีข้อดีอีกอย่างคือสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และสามารถบรรทุกขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น [...]

รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ 2018-07-07T09:12:44+00:00