บริษัทขนส่ง

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ การทำธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบันนี้มีการเติบโตและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์และการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการส่งออกที่มีการเติบโต การยายตัวของภาคธุรกิจในหลายๆด้านได้ส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งที่มีการขยายตัวตามไปด้วย การลงทุนในการทำธุรกิจขนส่งก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ ซึ่งการจะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ละธุรกิจได้นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้และการศึกษาหาข้อมูลการทำธุรกิจมาเป็นอย่างนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ เงินทุนในการลงทุนการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโต สภาพทางการเงินก็ต้องมีสภาพที่คล่อง หากผู้ประกอบการที่ต้องการจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจก็จำเป็นต้องอาศัยความเงินทุนเป็นสำคัญ และที่สำคัญอย่างยิ่งนั้นคือ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีวงเงินที่สูงเพื่อเป็นหลักประกันในการทำธุรกิจให้มีสภาพคล่องต่อไปได้ การจะเริ่มต้นของนักธุรกิจหลายๆคนจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุน โดยทางเลือกหนึ่งในกรณีไม่มีเงินทุนสำรองไว้มาก ก็คือการกู้เงินจากธนาคาร แต่การจะทำให้การกู้เงินทำธุรกิจของเราผ่านการอนุมัติมาเพื่อทำธุรกิจได้นั้น ในส่วนของผู้ประกอบการก็ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านและมีการเตรียมตัว อีกทั้งความพร้อมของเอกสารเพื่อให้ผ่านการอนุมัติเงินกู้มาเพื่อทำธุรกิจได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ และวันนี้ Khonde จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวและวางแผนและสร้างความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบการธุรกิจขนส่งเพื่อให้ผ่านการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารกัน ข้อแนะนำสำหรับเตรียมความพร้อมการวางแผนการกู้เงินทำธุรกิจ 1.วางแผนแผนธุรกิจ (Business Plan)  ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ โดยเริ่มต้นนั้นควรวางแผนการดำเนินการทำธุรกิจไว้ว่าเราจะวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว การวางแผนธุรกิจระยะสั้นจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนแผนระยะยาวจะอยู่ที่ระยะเวลา 3-5 ปี โดยเราจะต้องมีการวางแผนการทำธุรกิจให้ดีและหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจของตนเองให้เป็นอย่างดี คำนวณถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจให้ได้กำไรมากแค่ไหน นอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนการบริหารการเงินในส่วนต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ คำนวณความคุ้มค่าของการลงทุน การวางแผนการตลาด แผนการบริการบุคคล รวมไปถึงแผนการผลิตสินค้าและการบริการให้มีความละเอียดเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีประสิทธิภาพพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจให้เติบโตและได้กำไรได้ ในส่วนของการเตียมเอกสารก็สำคัญ ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพในการลงทุนหรือความสามารถในการใช้หนี้ของผู้กู้ด้วย 2.บันทึกความคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement)  การบันทึกความเคลื่อนไหวทางบัญชี [...]

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ 2018-07-10T17:27:48+00:00

บริษัทขนส่งต้องรู้ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง

บริษัทขนส่งต้องรู้ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง                 สำหรับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งหรือบริษัทขนส่ง แน่นอนว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการบริษัทขนส่งหรือผู้ขับขี่ ต้องรู้กฎหมายการขนส่งทางบก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎที่ให้ไว้ ก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการดังกล่าวได้ วันนี้ ขนดี จะสรุปข้อกฎหมายคร่าวๆมาฝากกันค่ะ โดยกฎหมายดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการ ขนส่งทางถนนด้วยรถ ซึ่งมีข้อหลักๆ ดังนี้ สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนส่ง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้รถผิดประเภทตามที่ขออนุญาตไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราวตามหลักและวิธีการที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อาทิ จำนวนรถที่ใช้ในการขนส่ง [...]

บริษัทขนส่งต้องรู้ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง 2018-07-14T16:22:00+00:00

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน บริษัทขนส่งกับจีน เรียกได้ว่าธุรกิจการขนส่งจากประเทศจีนนั้นเป็นธุรกิจการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรียกได้ว่าก้าวไปสู่การให้บริการในระดับโลก ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของการให้บริการการขนส่งเลยทีเดียว เนื่องจากจีนมีการพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลไปถึงการขยายตัวของธุรกิจบริการการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ การสร้างระบบสาธารณูโภคพื้นฐานที่ช่วยทำให้ด้านการขนส่ง การคมนาคมทั้งหลายมีความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการมากขึ้นและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการเก็บสินค้า  ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และเครือข่ายทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากการที่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีโรงงาานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตและส่งสินค้าแทบทุกประเทศเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่สำคัญและทางรัฐบาลของจีนก็ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนเพื่อการส่งออกสินค้า ทำให้ต้องพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ของจีนที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงนำไปสู่การพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ในฝั่งเขตตะวันออกและด้านชายฝั่งทะเลจีนไต้ก็มีการพัฒนาไปด้วยตามลำดับ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเกิดการลงทุนในขนาดใหญ่เพื่อการขยายและปรับปรุงเส้นทางเพื่อตอบสนองต่อการขนส่งในแบบรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้้น เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการขยายระบบทางรถไฟโดยนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาการขนส่งส่งทางรถไฟ โดยมีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของปริมาณการขนส่งทางรถไฟที่น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายการปรับปรุงและการจัดระเบียบในเรื่องภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งที่ลดความซับซ้อนลงในการทำธุรกิจการขนส่ง การปรับนโยบายในเรื่องภาษีนี้ก็มีผลต่อแรงจูงใจของบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก จึงทำให้บริษัทต่างๆต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลและการเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจากข้อมูลทางสถิติจากสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) จะพบว่าธุรกิจโลจิสติกส์จีนมีการเติบโตอย่างมากอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องมาจากการฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจจีน กระแสการพัฒนาการขนส่งของจีน จะเป็นกระแสการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) ซึ่งคือการขนส่งที่รวบรวมผสานการส่งทั้งเส้นทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเล และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการขนส่งภายในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) การให้บริการการขนส่งแบบนี้เป็นการบริการการขนส่งที่ได้รับความนิยมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำกิจการในประเทศจีนมากขึ้นทั้งผู้ประกอบการภายในและต่างชาติ ส่งผลต่อระดับการแข่งขันกันทางธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ [...]

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน 2018-07-16T09:28:35+00:00

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ เทรนด์“ธุรกิจโลจิสติกส์” และ “การขนส่งสินค้า” ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับธุรกิจสินค้าออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการค้าขายและการทำธุรกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจากการคาดการณ์ในปี 2561 นี้ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินไว้ว่ามูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะพุ่งขึ้นถึง 3 ล้านล้านบาท จากเดิมคือ 2.4 ล้านล้านบาทในปี 2560 ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นไปตามๆกัน พร้อมๆกันกับที่ภาครัฐนั้นได้มีการส่งเสริมการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนทั่วประเทศ หลังจากการที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดการค้าขายที่ไร้พรมแดนมากขึ้น พร้อมกับธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือการค้าขายออนไลน์  จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ตามแนวชายแดนนั้นได้เติบโตขึ้นถึง 50% และเกิดผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% ดังนั้น การแข่งขันทางธุรกิจโลจิสติกส์ก็มีมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่นอกจากจะต้องแข่งขันกันทางการตลาดในไทยแล้ว ยังต้องมีการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศในแถบอาเซียนที่มีการนำเข้า - ส่งออกเป็นจำนวนมากผ่านธุรกิจโลจิสติกส์ที่เติบโตขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในระดับผู้ใช้บริการในไทยและในต่างประเทศที่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งในไทยและอาเซียน ซึ่ง Khonde ได้มีเทรนด์ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและอาเซียนในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ เทรนด์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและในอาเซียนที่น่าจับตามอง การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ปัจจุบันการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องหันมาให้บริการที่มากกว่าด้านเดียวเหมือนการทำธุรกิจโลจิสติกส์แบบเดิม [...]

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน 2018-07-06T15:00:02+00:00

บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา

บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงของการทำธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ในยุคที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ทุกอย่าง แม้แต่ธุรกิจที่ให้บริการทางด้านการขนส่งต่างก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างครั้งใหญ่ให้เข้ากับยุคดิจิทัล นำมาช่วยให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้ไปถึงมือผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและเกิดความผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย เพราะถือได้ว่าระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการขนส่งทางบกอย่างการใช้รถขนส่งสินค้า เปรียบเป็นหัวใจหลักสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ก็มีเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจและธุรกิจขนส่งต่างนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ขนดีบริษัทขนส่งพร้อมส่งทั่วประเทศ 1.Internet of Things (IoT) หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างอย่าง ‘Internet of Things’ ที่มีความหมายว่า ของทุกสิ่งจะถูกเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอย่างอินเทอร์เน็ต มีระบบการทำงานผ่านเครือข่ายของสิ่งของที่มีซอฟต์แวร์อย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์แฝงอยู่ ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยนำมาพัฒนาให้เข้ากับธุรกิจด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตามการขนส่งได้อย่างแม่นยำอย่างเส้นทางการขนส่ง ที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้ หรือแม้แต่ในด้านอื่น ๆ อย่าง การจัดการระบบของพนักงาน การจัดเก็บสินค้าในโกดัง ที่ช่วยสำหรับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อลดการสูญเสียด้านเวลาในการดำเนินการได้ 2.Blockchain Blockchain คือ [...]

บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา 2018-07-06T14:57:56+00:00

บริษัทขนส่ง กับเส้นทางการค้าอีกยาวไกล

บริษัทขนส่ง กับเส้นทางการค้าอีกยาวไกล หลายคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจด้านการขนส่งเปิดตัวออกมาให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการให้บริการด้านการขนส่งจะแบ่งไปตามประเภทของสินค้าที่ทำการส่งจากการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางด้านนอุตสาหกรรม สินค้าเฉพาะ ที่มีการครอบคลุมให้บริการขนส่งไปตามจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ นอกจากบริการหลักทางด้านการขนส่งสินค้า ธุรกิจประเภทด้านการขนส่งยังมีบริการด้านอื่น ๆ อีก เพื่อรองรับบริการด้านขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น บริการด้านคลังสินค้า บริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง เป็นต้น บริษัทขนส่งไปทุกที่ทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการนั่นต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบการทำงาน การบริการ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ว่าสามารถบริการได้ตรงใจกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ซึ่งธุรกิจการขนส่งที่ดี ต้องคอยสนับสนุนและสามารถตรวจสอบสถานการณ์เส้นทางการเดินทางของสินค้าได้ ซึ่งวันนี้ ‘ขนดี’ จะนำเสนอถึงสิ่งที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้เลือกใช้บริการ ดังนี้ 1.บริษัทต้องมีความพร้อมและช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทด้านการขนส่งต้องมีความพร้อมและเต็มใจที่ช่วยเหลือให้บริการกับผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องคำนึงถึงเป็นหลัก เนื่องจากธุรกิจด้านการขนส่งมักเกิดปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมืออาชีพ เช่น ความพร้อมของพนักงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ ความรวดเร็วในการขนส่งเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขหรือจัดส่งตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อลดความเสียหายของสินค้าที่จะเกิดขึ้น การติดต่อกลับหรือการยืนยันสำหรับการสั่งซื้อ และสามารถตอบคำถามของลูกค้าในด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าได้ 2.มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ความมั่นใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทอาจจะมีบริการอื่น [...]

บริษัทขนส่ง กับเส้นทางการค้าอีกยาวไกล 2018-07-07T09:21:28+00:00