About nuttanicha

This author has not yet filled in any details.
So far nuttanicha has created 17 blog entries.

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ การทำธุรกิจบริการขนส่งในปัจจุบันนี้มีการเติบโตและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์และการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการส่งออกที่มีการเติบโต การยายตัวของภาคธุรกิจในหลายๆด้านได้ส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งที่มีการขยายตัวตามไปด้วย การลงทุนในการทำธุรกิจขนส่งก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ ซึ่งการจะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ละธุรกิจได้นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้และการศึกษาหาข้อมูลการทำธุรกิจมาเป็นอย่างนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ เงินทุนในการลงทุนการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโต สภาพทางการเงินก็ต้องมีสภาพที่คล่อง หากผู้ประกอบการที่ต้องการจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจก็จำเป็นต้องอาศัยความเงินทุนเป็นสำคัญ และที่สำคัญอย่างยิ่งนั้นคือ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีวงเงินที่สูงเพื่อเป็นหลักประกันในการทำธุรกิจให้มีสภาพคล่องต่อไปได้ การจะเริ่มต้นของนักธุรกิจหลายๆคนจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุน โดยทางเลือกหนึ่งในกรณีไม่มีเงินทุนสำรองไว้มาก ก็คือการกู้เงินจากธนาคาร แต่การจะทำให้การกู้เงินทำธุรกิจของเราผ่านการอนุมัติมาเพื่อทำธุรกิจได้นั้น ในส่วนของผู้ประกอบการก็ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านและมีการเตรียมตัว อีกทั้งความพร้อมของเอกสารเพื่อให้ผ่านการอนุมัติเงินกู้มาเพื่อทำธุรกิจได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ และวันนี้ Khonde จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวและวางแผนและสร้างความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบการธุรกิจขนส่งเพื่อให้ผ่านการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารกัน ข้อแนะนำสำหรับเตรียมความพร้อมการวางแผนการกู้เงินทำธุรกิจ 1.วางแผนแผนธุรกิจ (Business Plan)  ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ โดยเริ่มต้นนั้นควรวางแผนการดำเนินการทำธุรกิจไว้ว่าเราจะวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว การวางแผนธุรกิจระยะสั้นจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนแผนระยะยาวจะอยู่ที่ระยะเวลา 3-5 ปี โดยเราจะต้องมีการวางแผนการทำธุรกิจให้ดีและหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจของตนเองให้เป็นอย่างดี คำนวณถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจให้ได้กำไรมากแค่ไหน นอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนการบริหารการเงินในส่วนต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ คำนวณความคุ้มค่าของการลงทุน การวางแผนการตลาด แผนการบริการบุคคล รวมไปถึงแผนการผลิตสินค้าและการบริการให้มีความละเอียดเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีประสิทธิภาพพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจให้เติบโตและได้กำไรได้ ในส่วนของการเตียมเอกสารก็สำคัญ ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพในการลงทุนหรือความสามารถในการใช้หนี้ของผู้กู้ด้วย 2.บันทึกความคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement)  การบันทึกความเคลื่อนไหวทางบัญชี [...]

บริษัทขนส่งกับการกู้เงินทำธุรกิจ 2018-07-10T17:27:48+00:00

รถส่งของกับสินค้า Cool Chain

รถส่งของกับสินค้า Cool Chain รถส่งของ Cool Chain พูดถึงการขนส่งสินค้ากับประเภทของสินค้าชนิดต่างๆมาหลายชนิดแล้ว แต่หากพูดถึงสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ หรือสินค้า Cool Chain นั้น ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการขนส่งอย่างระมัดระวังและต้องรักษาสภาพสินค้าให้ดีเพื่อป้องกันตวามเสียหายด้วยวิธีการที่ละเอียดและรอบคอบ วันนี้ Khonde จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเหล่านี้ว่าต้องใช้วิธีการขนส่งอย่างไรให้ดีต่อสินค้าที่สุดกันค่ะ สินค้า Cool Chain คืออะไร ? สินค้า Cool Chain หรือสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ คือสินค้าที่ต้องขนส่งด้วยการเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่เสมอเพื่อเก็บรักษาสภาพสินค้าให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้แล้วการขนส่งสินค้าประเภทนี้ต้องใช้ความชำนาญในหลายๆด้าน ทั้งการทำงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ขนส่งสินค้าถึงที่หมายได้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งยังต้องมีนวัตกรรมการขนส่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินค้าไว้ให้ได้ดีที่สุดในระหว่างการขนส่งเพื่อคงงคุณภาพของสินค้าไว้ให้ดีที่สุด ซึ่งนอกจากความรวดเร็วและความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การขนส่งที่ดีแล้ว การขนส่งสินค้าประเภท Cool Chain ก็ต้องอาศัยการวางแผนการขนส่งสินค้าที่ดีและคำแนะนำในหลักการการขนส่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการขนส่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบของสินค้าที่จะส่งได้ วิธีการรับมือจัดการการขนส่งสินค้า Cool Chain และวิธีแก้ไข รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง 1.Pre-cooling at the Source ขั้นตอนนี้เรียกว่า การลดอุณหภูมิของสินค้า (pre-cooling) โดยจะใช้วิธีการนี้กับสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย [...]

รถส่งของกับสินค้า Cool Chain 2018-07-10T11:53:44+00:00

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย รถขนส่งสินค้าอันตราย การให้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งสินค้านั้น เรียกได้ว่ามีการให้บริการที่ครบวงจรและบริษัทส่วนใหญ่นั้นก็ให้บริการขนของแทบทุกประเภท ส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่มีการรับบริการขนส่งนั้นก็จะเป็นสินค้าทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ที่มีบริการรถขนส่งเพื่อขนสินค้าไปถึงเป้าหมาย แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักและใช้บริการการขนส่ง "สินค้าอันตราย" เพราะสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าเฉพาะที่ให้บริการเฉพาะกล่มในการขนส่ง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระมังในการขนส่งเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ขนส่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชีวิตผู้คนเป็นอย่างสูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตได้เลยทีเดียว วันนี้ทีมงาน Khonde จะได้มาให้ข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงสินค้าอันตรายที่ต้องได้รับการขนส่งและวิธีการขนส่งสินค้าอันตรายเหล่านี้กันค่ะ   สินค้าอันตรายคืออะไร และทำไมต้องมีการขนส่งสินค้าอันตราย ? สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุ ที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือ ทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศหรือน้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) โดยสาเหตุที่ต้องมีการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่บางอย่างนั้นต้องมีการนำสารเคมีที่ถูกเรียกว่าเป็นสินค้าอันตรายมาใช้งาน ซึ่งสินค้าเหล่านี้นั้นเป็นสารเคมีที่มักจะเป็นอันตราย จึงถูกเรียกในการนำไปใช้งานว่าเป็น "สินค้าอันตราย" และหากต้องมีการขนส่งสินค้าประเภทนี้ต้องมีวิธีการขนส่งที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าไม่อันตราย มีหลายวิธีการขนส่งทั้งทางบก ททางอากาศ [...]

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย 2018-07-09T17:29:39+00:00

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ บริษัทขนส่งสินค้าความเสี่ยง การทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งในปัจจุบันนี้ หากเป็นผู้ประกอบการในบริษัทขนาดใหญ่ก็ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะเนื่องจากว่ามีความพร้อมในการให้บริการและมีประเภทการให้บริการที่หลากหลายมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก อาจมีการได้รับการประกันความน่าเชื่อถือที่มากกว่า เพราะถือว่าบริษัทขนาดใหญ่นั้นดูจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีระบบการจัดการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพกว่าบริษัทขนาดเล็ก ถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบจากขนาดของโครงสร้างองค์กรในด้านการทำธุรกิจ แต่นอกจากข้อได้เปรียบแล้ว การที่เป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่นั้นก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกัน ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่มาก  ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่มากขึ้น ทั้งในด้านของการขนส่งสินค้าที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงในการที่สินค้าส่งออกจะบุบสลาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการณ์การขนส่งต้องตระหนักและมีมาตรการรับมือกับความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง อีกทั้งต้องงมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหากมีกรณีที่มีข้าวของสูญหายหรือบุบสลายระหว่างการจัดส่ง พร้อมทั้งความรับผิดชอบในการประกันภัยในส่วนของสินค้าแก่ลูกค้าหากมีเหตุการณ์ในกรณีเหล่านี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทของผู้ประกอบการเองให้ลูกค้ายังมีความเชื่อใจในการบริการของเรา ยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจการบริการการขนส่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัววขึ้นเล็กน้อย และการขยายตัวของเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งที่เป็นปัจจัยให้ธุรกิจการขนส่งมีการขยายตัวอย่างมาก เกิดการลงทุนในธุรกิจขนส่งจากผู้ประกอบการจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลาย จำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเท่าทันกระแสเทคโนโลยีในการขนส่งและการบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดย Khonde จะได้มาพูดถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจการบริการขนส่งและคำแนะนำในวิธีการจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งกัน   ปัจจัยความเสี่ยงในธุรกิจบริการขนส่ง 1.ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการอาจจะลดลงได้ เนื่องมาจากสาเหตุความแปรผันของสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุนในการทำธุรกิจสินค้า 2.การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในประเทศไทย พร้อมกับการแข่งขันในการทำธุรกิจที่มากขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการในไทย โดยใช้ระบบการบริหารจัดการการทำธุรกิจที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกงและจีน 3.แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ต้นทุนการบริการหรือราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูง ที่มีผลต่อการได้กำไรของผู้ประกอบการที่อาจไม่ได้รับกำไรตามที่ตั้งเป้าหมายเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายทางต้นทุนเพิ่ม กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งไปแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ยากพอในการสร้างกำไรหากว่าผู้ประกอบการมีวิธีการปรับตัวและการจัดการกับปัญหาที่ดี ดังนั้นเรามาดูวิธีการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจการขนส่งกันดีกว่าค่ะ   [...]

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ 2018-07-10T11:50:27+00:00

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน บริษัทขนส่งกับจีน เรียกได้ว่าธุรกิจการขนส่งจากประเทศจีนนั้นเป็นธุรกิจการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรียกได้ว่าก้าวไปสู่การให้บริการในระดับโลก ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของการให้บริการการขนส่งเลยทีเดียว เนื่องจากจีนมีการพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลไปถึงการขยายตัวของธุรกิจบริการการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ การสร้างระบบสาธารณูโภคพื้นฐานที่ช่วยทำให้ด้านการขนส่ง การคมนาคมทั้งหลายมีความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการมากขึ้นและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการเก็บสินค้า  ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และเครือข่ายทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากการที่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีโรงงาานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตและส่งสินค้าแทบทุกประเทศเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่สำคัญและทางรัฐบาลของจีนก็ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนเพื่อการส่งออกสินค้า ทำให้ต้องพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ของจีนที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงนำไปสู่การพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ในฝั่งเขตตะวันออกและด้านชายฝั่งทะเลจีนไต้ก็มีการพัฒนาไปด้วยตามลำดับ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเกิดการลงทุนในขนาดใหญ่เพื่อการขยายและปรับปรุงเส้นทางเพื่อตอบสนองต่อการขนส่งในแบบรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้้น เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการขยายระบบทางรถไฟโดยนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาการขนส่งส่งทางรถไฟ โดยมีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของปริมาณการขนส่งทางรถไฟที่น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายการปรับปรุงและการจัดระเบียบในเรื่องภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งที่ลดความซับซ้อนลงในการทำธุรกิจการขนส่ง การปรับนโยบายในเรื่องภาษีนี้ก็มีผลต่อแรงจูงใจของบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก จึงทำให้บริษัทต่างๆต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลและการเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจากข้อมูลทางสถิติจากสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) จะพบว่าธุรกิจโลจิสติกส์จีนมีการเติบโตอย่างมากอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องมาจากการฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจจีน กระแสการพัฒนาการขนส่งของจีน จะเป็นกระแสการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) ซึ่งคือการขนส่งที่รวบรวมผสานการส่งทั้งเส้นทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเล และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการขนส่งภายในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) การให้บริการการขนส่งแบบนี้เป็นการบริการการขนส่งที่ได้รับความนิยมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำกิจการในประเทศจีนมากขึ้นทั้งผู้ประกอบการภายในและต่างชาติ ส่งผลต่อระดับการแข่งขันกันทางธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ [...]

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน 2018-07-16T09:28:35+00:00

รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ

รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ รถรับจ้างสอนขับรถ อาชีพรับจ้างขับรถ ผู้ขับมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเชียวชาญในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเพืื่อความปลอดภัยและสวัสดิการของการขนส่งและของตัวผู้ขับเอง โดยการขับรถยนต์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก แต่การจะหาสถาบันการสอนการขับรถที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น จำเป็นต้องเลือกสถาบันที่ดีๆ มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้เรียนเพื่อกลายไปเป็นผู้ขับขี่ที่ดีได้ หากใครที่ต้องการจะทำอาชีพรับจ้าง หรืออาจจะเป็นผู้ใช้บริการทั่วไปที่ต้องการจะขับรถยนต์แต่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหน วันนี้ Khonde จะมาแนะนำโรงเรียนการขนส่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานจากกรมขนส่งทางบกมาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้สนใจจะขับรถยนต์กัน ซึ่งก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้ หลักสูตรการเรียนโรงเรียนการขนส่ง หลักสูตรการสมัครเรียนฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลาราชการ (13 ชั่วโมง) โดยการจัดหลักสูตรการสอนการขับรถยนต์นี้ อยู่ในส่วนของหน่วยงานโรงเรียนการขนส่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ที่ได้เปิดหลักสูตรการฝึกสอนขับรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะขับรถยนต์ให้เป็น  นอกเหนือจากการสอนขับแล้วยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้รถ หลักเกณฑ์การขับรถที่ถูกวิธี การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น ซึ่งจะมีการเปิดสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โรงเรียนการขนส่งจะมีสนามฝึกหัดขับรถยนต์ และครูฝึกหัดขับรถยนต์ที่มีความรู้ความสามารถ มีการเรียนการสอนโดยใช้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะมีการดำเนินการทดสอบทั้งส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผ่านการอบรมและทดสอบ ถึงจะมีการออกหนังสือรับรองให้ แล้วสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ในตามภูมิลำเนา หรือต่างภูมิลำเนาที่ผู้เรียนต้องการจะออกใบอนุญาติ โดยไม่ต้องทำการทดสอบอีก ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 [...]

รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ 2018-07-16T09:24:10+00:00

รถรับจ้างทั่วไป รู้ไว้ก่อนทำใบอนุญาตขับรถรับจ้าง

รถรับจ้างทั่วไป รู้ไว้ก่อนทำใบอนุญาตขับรถรับจ้าง รถรับจ้างทั่วไปอนุญาต   การจะเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีความพร้อมในด้านการบริการและด้านอุปกรณ์ที่ต้องพร้อมให้บริการในการขนส่งอยู่เสมอ การขับขี่ก็สำคัญเพราะว่าผู้ขับขี่รถรับจ้างนั้นต้องมีความชำนาญในเส้นทางและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ การที่จะเป็นผู้ขับรถรับจ้างที่ดีนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อเป็นการรับประกันที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถรับจ้างนั้นเป็นผู้ที่จะสามารถนำของไปส่งให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยได้โดยสภาพสมบูรณ์ และได้รับการคุ้มครองที่่ถูกต้องโดยกฎหมาย การมีใบอนุญาตขับขี่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถรับจ้างต้องมีและเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยวันนี้ Khonde ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของใบขับขี่และบทบัญญัติเกี่ยวกับในอนุญาตขับรถให้เข้าใจกันได้มากขึ้น ผู้ขับรถรับจ้าง ต้องทำใบอนุญาตขับขี่ประเภทไหน ? ประเภทใบขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ผู้ขับขี่รถเพื่อการรับจ้างขนส่งจะต้องทำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่อนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท โดยจะสามารถใช้เพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น โดยการทำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลหรือรับจ้างก็ได้ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้ โดยการทำใบอนุญาตขับขี่แต่ละประเภทจะต้องมีค่าธรรมเนียมดังนี้ ชนิดของใบขับขี่ อายุ (ปี) รถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทาง 1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว - ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 1 1 [...]

รถรับจ้างทั่วไป รู้ไว้ก่อนทำใบอนุญาตขับรถรับจ้าง 2018-07-16T09:25:28+00:00

รถกระบะรับจ้าง รับจ้างขนสินค้ายังไงให้ไม่ผิดกฎหมาย

รถกระบะรับจ้าง รับจ้างขนสินค้ายังไงให้ไม่ผิดกฎหมาย รถกระบะรับจ้างกฎหมาย เนื่องจากการรับบริการรับจ้างด้วยรถกระบะเป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และขนสินค้าได้หลากหลายประเภท การรับจ้างขนสินค้าโดยรถกระบะจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนักเรียนนักศึกษา ย้ายหอพัก ย้ายบ้าน หรือขนย้ายข้าวของจิปาถะทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แต่ในทั้งนี้ทังนั้น การขนส่งสินค้าต่างๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งในด้านผู้ขับขี่และด้านการบรรทุกสิ่งของที่ต้องไม่ไปเกะกะหรือเป็นอ้นตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย เพราะเนื่องจากว่า ของบางประเภทนั้นเป็นอันตรายหรือมีการขนบรรทุกในลักษณะที่ไม่ดี ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ โดย Khonde ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการบรรทุกสิ่งของด้วยรถกระบะว่าสิ่งไหนบรรทุกได้ สิ่งไหนไม่ควรบรรทุกและผิดกฎหมาย ข้อควรปฎิบัติที่ผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติในการบรรทุกสิ่งของตามที่กฎหมายระบุไว้ 1. ห้ามบรรทุกบรรทุกท้ายยาวเกิน ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท  เนื่องจากว่าการบรรทุกสิ่งของที่ยาวเกินจนออกมานอกตัวรถ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนได้ ทางกฎหมายจึงได้มีการกำหนดข้อห้ามในการบรรทุกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 มาตรา 5 และมาตรา 18 ระบุไว้ว่า รถบรรทุกสิ่งของจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ นั่นคือ ด้านหน้าจะต้องไม่ยื่นเกินหม้อหรือกันชน ส่วนด้านหลังยื่นได้ไม่เกิน 2.50 เมตร หากเป็นรถพ่วงด้านหลังต้องยื่นไม่เกิน 2.50 เมตร [...]

รถกระบะรับจ้าง รับจ้างขนสินค้ายังไงให้ไม่ผิดกฎหมาย 2018-07-07T11:48:28+00:00

รถกระบะรับจ้าง ช่องทางสร้างรายได้เสริม

รถกระบะรับจ้าง ช่องทางสร้างรายได้เสริม รถกระบะรับจ้างรายได้เสริม   ในยุคปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีความหลากหลายทางอาชีพ และมีหลายช่องทางในการพัฒนาอาชีพแต่ละอาชีพให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งการทำงานก็ไม่จำเป็นต้องทำงานในบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวหรือเพียงการรับราชการเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าและร่ำรวย ผู้คนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอาชีพเดียวเสมอไป ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้เรียกได้ว่าอาชีพไหนก็หาความมั่นคงในชีวิตยาก ดังนั้นหากเป็นไปได้ เราควรมีช่องทางในการหารายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยไม่จำเป็นต้องทำงานประจำเสมอไป การหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย ถือได้ว่าเป็นการลองผิดลองถูกในการเริ่มต้นทำอาชีพใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเราและสร้างรายได้ที่ดีกว่า และสามารถกลายมาเป็นอาชีพหลัก หรืออาจจะทำเป็นรายได้เสริมจากการทำงานอื่นๆก็ได้ โดยอาชีพที่ Khonde จะมาแนะนำในวันนี้ คือ "อาชีพขับรถกระบะรับจ้าง" อาชีพนี้ดีอย่างไร ? ทำไมจึงควรทำอาชีพนี้ ? ขับรถกระบะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นงานที่ได้เงินเดือนน้อย อาจจะไม่คุ้มกับค่ากับลงทุนไป แต่ในความเป็นจริงแล้วอาชีพนี้มีข้อดีและเป็นช่องทางในการหารายได้ที่ได้มากอีกด้วย มาดูกัน ข้อดี เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาใดๆ แต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้เทียบเท่า หรืออาจจะมากกว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้การศึกษาหรือความรู้เฉพาะทางได้อีกด้วย สามารถเริ่มทำอาชีพนี้ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก  โดยบางคนก็อาจจะมีรถกระบะเป็นของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแค่ต้องมีการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ในส่วนของการโปรโมทอาชีพก็ไม่ยาก เพียงแค่ใช้ป้ายไวนิล หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด เขียนแล้วติดเบอร์โทรไว้ เอาไปติดตามที่ต่างๆ ยิ่งติดไว้เยอะแล้วมีคนเห็นเยอะ ก็จะมีรายได้เข้ามาเยอะมากขึ้น หรือจะเป็นการเข้าร่วมกับทางช่องทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหารถรับจ้าง ก็สะดวกและง่ายดาย รายได้ดี โดยรายได้ที่ได้นั้นก็แล้วแต่ความขยันของผู้ทำงานเป็นหลัก หากทำมากก็มีรายได้มาก โดยที่สามารถทำรายได้สูงสุดถึงวันละ [...]

รถกระบะรับจ้าง ช่องทางสร้างรายได้เสริม 2018-07-07T11:46:26+00:00

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ เทรนด์“ธุรกิจโลจิสติกส์” และ “การขนส่งสินค้า” ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับธุรกิจสินค้าออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการค้าขายและการทำธุรกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจากการคาดการณ์ในปี 2561 นี้ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินไว้ว่ามูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะพุ่งขึ้นถึง 3 ล้านล้านบาท จากเดิมคือ 2.4 ล้านล้านบาทในปี 2560 ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นไปตามๆกัน พร้อมๆกันกับที่ภาครัฐนั้นได้มีการส่งเสริมการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนทั่วประเทศ หลังจากการที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดการค้าขายที่ไร้พรมแดนมากขึ้น พร้อมกับธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือการค้าขายออนไลน์  จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ตามแนวชายแดนนั้นได้เติบโตขึ้นถึง 50% และเกิดผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% ดังนั้น การแข่งขันทางธุรกิจโลจิสติกส์ก็มีมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่นอกจากจะต้องแข่งขันกันทางการตลาดในไทยแล้ว ยังต้องมีการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศในแถบอาเซียนที่มีการนำเข้า - ส่งออกเป็นจำนวนมากผ่านธุรกิจโลจิสติกส์ที่เติบโตขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในระดับผู้ใช้บริการในไทยและในต่างประเทศที่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งในไทยและอาเซียน ซึ่ง Khonde ได้มีเทรนด์ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและอาเซียนในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ เทรนด์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและในอาเซียนที่น่าจับตามอง การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ปัจจุบันการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องหันมาให้บริการที่มากกว่าด้านเดียวเหมือนการทำธุรกิจโลจิสติกส์แบบเดิม [...]

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน 2018-07-06T15:00:02+00:00