วิธีส่งพัสดุ

วิธีส่งพัสดุ 1khonde icon
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4khonde icon
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7khonde icon
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน
วิธีส่งพัสดุ Untitled 1

วิธีส่งพัสดุ

วิธีส่งพัสดุ 1khonde icon
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4khonde icon
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7khonde icon
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน
วิธีส่งพัสดุ Untitled 1
วิธีส่งพัสดุ 1khonde icon
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4khonde icon
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7khonde icon
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน
วิธีส่งพัสดุ Untitled 1

วิธีส่งพัสดุ

วิธีส่งพัสดุ 1khonde icon
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4khonde icon
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7khonde icon
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน
ดาวน์โหลด แอป ขนดี

รวมขนส่ง รับ-ส่ง ถึงบ้านทั่วไทย​

วิธีส่งพัสดุ Untitled 1

วิธีส่งพัสดุ

วิธีส่งพัสดุ 1khonde icon
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4khonde icon
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7khonde icon
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน

วิธีส่งพัสดุ

วิธีส่งพัสดุ khonde 5
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ khonde 1
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ khonde 4
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ khonde 6
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ khonde 3
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือ ถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทร ผู้ส่งลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ khonde 2
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ khonde 2
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน