วิธีส่งพัสดุ​

วิธีส่งพัสดุ 1
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon new
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์/แอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon new
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5khonde icon new
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทรผู้ส่ง ลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. (ไม่จำเป็น) ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน

วิธีส่งพัสดุ​

วิธีส่งพัสดุ 1
1. ลงทะเบียน
วิธีส่งพัสดุ 2khonde icon new
2. สร้างรายการผ่านหน้าเว็บไซต์/แอปบนมือถือ
วิธีส่งพัสดุ 3khonde icon new
3. เติมเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
วิธีส่งพัสดุ 4
4. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการ
วิธีส่งพัสดุ 5khonde icon new
5. ปริ้นท์ใบปะหน้าติดบนกล่อง หรือถ้าไม่มีปริ้นเตอร์ให้เขียน เลขพัสดุ ชื่อเบอร์โทรผู้ส่ง ลงบนกล่อง
วิธีส่งพัสดุ 6
6. ปริ้นใบส่งของให้พนักงานขนส่งเซ็นต์รับสินค้า เพื่อลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีส่งพัสดุ 7
7. รอขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน