รถเทรลเลอร์ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนจะขับ

อาชีพขับรถบรรทุกใหญ่ๆมีให้เห็นอยู่ทั่วไป สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน หลายคนที่มองหาอาชีพก็เลือกที่จะขับ แต่การที่จะมาขับได้นั้น เราควรต้องรู้ข้อมูลหลายๆอย่างก่อนที่จะมาขับ วันนี้ ขนดี จะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขับรถเทรลเลอร์ ว่า เราจะต้องรู้หรือปฏิบัติอย่างไรบ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ขับต้องมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้ขับ

 1. ผู้ขับขี่จะต้องรู้และเข้าใจกฎหมายบังคับในการขับรถบรรทุก
 2. ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตชนิดที่ 3 สำหรับขับรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง และชนิดที่ 4 สำหรับขับรถบรรทุกสารเคมีและ วัตถุอันตรายตามกฏหมาย และเข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ
 • ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ
 • หัวใจการบริการทางการขนส่ง
 • การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน
 • ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลเรื่องกฎหมาย จาก รถบรรทุกแห่งประเทศไทย

 1. ผู้ขับขี่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น
 2. ผู้ขับขี่จะต้องมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหายสามารถรับผิดชอบได้
 3. ผู้ขับขี่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง อดทน
 4. ผู้ขับขี่จะต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาหรือยาเสพติด
 5. ผู้ขับขี่ต้องเป็นคนมีน้ำใจบนท้องถนน ไม่ใจร้อน มีมารยาท
 6. ต้องมีการตรวจตราการใช้งานของรถอยู่เสมอก่อนออกเดินทาง

เราก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปบ้างแล้ว หากผู้ใดสนใจที่จะขับควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดี รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ขับเองเป็นสิ่งสำคัญ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่างๆทั้งตัวผู้ขับ หน่วยงานและผู้อื่นได้ หากว่าท่านมีคุณสมบัติข้างต้นแล้ว สามารถติดต่อสมัครกับทางบริษัทขนส่งได้เลย หรือว่าผู้ใดอยากใช้บริการรถบรรทุกสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ หรือใช้บริการขนดีได้นะค้า

2019-01-03T14:21:17+00:00