รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า

ในยุคปัจจุบันที่การทำธุรกิจต้องแข่งขันกับเวลา ความรวดเร็วจึงมีบทบาทมากในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เจ้าของกิจการหลายเจ้าหันมาลงทุนกับการมีรถบรรทุกเป็นของบริษัทตนเอง แต่รู้หรือไม่ว่า การลงทุนซื้อรถบรรทุกนอกจากราคาค่ารถแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างที่ต้องเสียไป…

ค่าเสื่อมราคา : รถทุกประเภทเมื่อถูกใช้งานมูลค่าของตัวรถก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะทางและเวลา

น้ำหนักรถบรรทุกรับจ้าง รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า Untitled 1 02 600x375

น้ำหนักรถบรรทุกรับจ้าง

ค่าเชื้อเพลิง : ทั้งน้ำมันและแก๊ส ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายออกไป

น้ำหนักรถบรรทุกรับจ้าง รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า Untitled 1 03 600x375

น้ำหนักรถบรรทุกรับจ้าง

ค่าดูแลรักษา : ไม่ว่าจะค่าซ่อมบำรุงตัวรถ ยางรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น หรือค่าดูแลอื่นๆ

การดูแลรักษารถรับจ้าง รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า Untitled 1 04

การดูแลรักษารถรับจ้าง

ค่าแรงพนักงาน : มีทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าสวัสดิการทั่วไป

การดูแลรักษารถรับจ้าง รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า Untitled 1 05 600x375

การดูแลรักษารถรับจ้าง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ค่าใช้จ่ายที่เสียไปอย่างไม่ทันสังเกตกับการดูแลงานในส่วนของการขนส่ง

รวมถึงการจัดระเบียบรถบรรทุกให้ทำงานเป็นระบบ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ติดต่อ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าประกันภัย รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ

การดูแลรักษารถรับจ้าง รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า Untitled 1 06 600x375

การดูแลรักษารถรับจ้าง

หากคำนวนแล้วว่ารายจ่ายเหล่านี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เรามีทางเลือกใหม่มานำเสนอ…

‘ขนดี’ แอปพลิเคชั่นเรียกรับจ้างทั่วไทย ที่ช่วยให้คุณเรียกรถบรรทุกได้อย่างหลากหลายตามประเภทการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องลงทุนซื้อรถบรรทุก รวมถึงลงทุนจ้างงานคนขับรถเอง

‘ขนดี’ มีระบบติดตามตัวรถให้คุณเช็คสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลา รวมถึงคำนวนค่าน้ำมันที่ต้องจ่ายในการขนส่งได้ตามจริง เพียงเท่านี้ ธุรกิจของคุณก็จะตอบโจทย์ความต้องการด้านการขนส่งให้กับลูกค้าได้ในทันทีอย่างแน่นอน

‘ขนดี’ แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างทั่วไทย โหลดเลย! 

รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า ios app 300x89

รถรับจ้าง รถรับจ้าง คำตอบสำหรับการขนส่งสินค้า android app 300x87

2019-01-03T12:57:21+00:00