รถรับจ้างขนของ กับการปรับตัวในยุค Thailand 4.0

Thailand 4.0 คืออะไร มีความสำคัญยังไงกับระบบเศรษฐกิจไทย

จะกล่าวได้ว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เรียกว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจนั้นขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยจะมีแนวคิดถึงโมเดลของ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ไว้ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งก็เนื่องมาจากว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีรายได้ที่ปานกลาง ดังนั้น Thailand 4.0 จึงพัฒนามาเพื่อที่จะทำให้ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยนั้นดียิ่งขึ้น  ในนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในโมเดล Thailand 4.0 นั้น มี 4 อย่างด้วยกัน คือ การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farming),  การส่งเสริมให้เกิดบริษัท Startup ที่มีศักยภาพสูง, การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน และ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ซึ่งรัฐบาลก็จะใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของทั้งภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ อีกทั้งการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และต้องพัฒนาให้มีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพือให้เชื่อมโยงได้ทุกส่วนและสร้างความสังคมไทยให้เป็นไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืนในอนาคต

โดยเราจะเห็นได้ว่างานรับจ้างเพื่อขนของเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทงานบริการ ทั้งบริการรถรับจ้างขนของ และอื่นๆ ที่ต้องได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้มีศักยภาพสูงพร้อมที่จะพัฒนาไปกับความเป็นยุค Thailand 4.0 เช่นกัน แล้วการทำงานบริการรถรับจ้างนั้นจะต้องปรับตัวให้กับกับยุค Thailand 4.0 ไปทำไม วันนี้ Khonde มีคำตอบ

รถรับจ้างขนของ กับการปรับตัวในยุค Thailand 4.0 รถรับจ้างขนของ รถรับจ้างขนของ กับการปรับตัวในยุค Thailand 4.0 160806 01 1

รถรับจ้างขนของ กับการปรับตัวในยุค Thailand 4.0

บริการรถรับจ้างขนของ ต้องปรับตัวยังไงในยุค Thailand 4.0 

การปรับตัวให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 นั้น ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเลย อีกทั้งยังถือเป็นผลดีด้วยซ้ำเพื่อที่จะช่วยนำให้ธุรกิจของเราได้เข้าสู่การพัฒนาที่ทันสมัยและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าและเติบโตไปด้วยกัน โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของทุกคนในยุคปัจจุบันด้วยแล้ว การที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นในแง่ของการทำอาชีพด้วยแล้ว หากเราสามารถเพิ่มบริการการบริการขนของของเราให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้สมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ของเราได้สะดวกขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง อย่างที่เราจะเห็นได้ว่ามีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการหาผู้รับจ้างขนของได้อย่างง่ายดาย

โดยในการเป็นผู้ประกอบการบริการรถรับจ้างขนของแล้วนั้น ก็สามารถเข้าร่วมกับแอปพลิเคชั่น Khonde เพื่อช่วยให้การบริการขนของเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายดายมากขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไม่ยาก เพราะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการรถรับจ้างได้จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการอย่างเราก็สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ง่ายดายขึ้น เพียงแค่เรามีรถรับจ้างขนของหรือมีธุรกิจบริการรับจ้างสำหรับขนของอยู่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมกับแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อีกช่องทางหนึ่ง เป็นการร่วมงานกันเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจการบริการให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปและเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างง่ายดายและสะดวก

ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า การปรับตัวของการบริการรถรับจ้าง ในการบริการการขนส่งเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่นวัตกรรมนั้นได้รับการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว และผู้คนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างง่ายดายนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลย การปรับตัวยิ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อช่องทางในการทำธุรกิจและพัฒนาการบริการให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับยุค Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น

2018-09-10T13:37:58+00:00