รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ

รถรับส่งสินค้าเป็นบริการด้านการขนส่งสินค้าที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้า วันนี้ขนดีจะพาไปดู 7 ข้อได้เปรียบว่าทำไมต้องเลือกใช้บริการรถบรรทุกขนส่ง

ผู้ใช้บริการด้านการขนส่งสินค้ามีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็ว ดังนั้นยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ มีความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ทำให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้น ในขณะที่การขนส่งแบบเรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน และขนส่งในระยะทางที่ไกลและปริมาณของสินค้าที่มาก แต่ก็มีข้อจ้ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยความแม่นยำหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชายฝั่งทะเล ที่ต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นยำแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ ดังนั้นพื้นที่ที่ไม่มีน้้าก็จะไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้ ขณะที่รถไฟมีเส้นทางที่จำกัดและใช้ระบบการเดินทางแบบราง ที่ค่อนข้างมีเส้นการเดินรถอย่างจำกัด ทำให้รถไฟสามารถให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนส่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกที่สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดตามขนาดของรถที่ใช้ในการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งด้วยรถบรรทุกยังมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ไปดูถึง 7 ข้อได้เปรียบในการใช้รถบรรทุกขนส่ง ว่ามีอะไรบ้าง

รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ รถขนส่ง รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ GGT 01

รถขนส่งกับข้อได้เปรียบในการใช้บริการ

1.รวดเร็ว

การใช้รถบรรทุกส่งสินค้าจัดเป็นบริการขนส่งที่มีความรวดเร็ว อย่างไรก็ตามรถบรรทุกสามารถขนสินค้าได้จำกัดตามขนาดของรถ ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาน้อยในการรวบรวมสินค้าและการดำเนินการในการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออกจากรถ  และยังช่วยลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ และลดความสูญเสียของสินค้าคงคลังที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย

2.เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่

บริการขนส่งจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้ยานพาหนะคันเดียวกัน โดยบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางที่สินค้าจะไม่เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สำหรับการบริการขนส่งสินค้าประเภทอื่นอาจมีการเปลี่ยนระหว่างทาง และส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าในระหว่างการขนถ่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายที่ซ้ำซ้อน สำหรับการใช้บริการรถบรรทุกส่งสินค้ามีข้อดีอีกอย่างคือสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และสามารถบรรทุกขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ทำให้ส่งมอบสินค้าถึงมือผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัท ‘ขนดี’ ก็มีบริการรถรับจ้างให้ผู้ใช้บริการได้เลือกตามความต้องการ

3.ทำให้การขนส่งสมบูรณ์

การขนส่งรูปแบบอื่น ไม่สามารถให้บริการที่สมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่งแบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ แต่รถบรรทุกสามารถเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอื่น และทำให้การขนส่งสมบูรณ์

4.บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก

รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อยเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งรูปแบบอื่น ทำให้ใช้ระยะเวลาน้อยสำหรับการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมถึงการขนถ่ายสินค้าที่ใช้เวลาไม่นาน ทำให้สินค้าถึงผู้รับในระยะเวลาที่รวดเร็ว และยังช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และยังช่วยเพิ่มระดับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.เครือข่ายครอบคลุม

การเดินทางด้วยถนนสามารถเดินทางได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถนนเป็นตัวเชื่อมโยงกับภูมิภาค จังหวัด อำเภอและหมู่บ้าน สำหรับการเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนที่เชื่อมโยงกัน ทำให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอื่น มีเส้นทางของการเดินทางอย่างจำกัด จึงให้บริการจำกัดอยู่แค่บางพื้นที่

6.ความเสียหายน้อย

การขนส่งสินค้าด้วยรถขนส่งที่ใช้รถบรรทุกมีความรวดเร็วและสินค้าอยู่บนยานพาหนะในระยะเวลาสั้น  และมีระบบกันสะเทือนได้ดี ที่ช่วยลดความเสียหายของสินค้า และผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์

7.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีจำนวนมาก แต่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมั่นคง และผู้ใช้บริการก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างพึงพอใจที่สุด

สำหรับใครที่ลังเลว่าจะใช้บริการรถขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกดีหรือเปล่า สามารถอ่านบทความเพิ่มเติม 5 เหตุผลว่าทำไมต้องใช้บริการ”ขนดี”ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

2018-09-10T13:29:22+00:00