บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน

เทรนด์“ธุรกิจโลจิสติกส์” และ “การขนส่งสินค้า” ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับธุรกิจสินค้าออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการค้าขายและการทำธุรกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจากการคาดการณ์ในปี 2561 นี้ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินไว้ว่ามูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะพุ่งขึ้นถึง 3 ล้านล้านบาท จากเดิมคือ 2.4 ล้านล้านบาทในปี 2560 ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นไปตามๆกัน

พร้อมๆกันกับที่ภาครัฐนั้นได้มีการส่งเสริมการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนทั่วประเทศ หลังจากการที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดการค้าขายที่ไร้พรมแดนมากขึ้น พร้อมกับธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือการค้าขายออนไลน์  จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ตามแนวชายแดนนั้นได้เติบโตขึ้นถึง 50% และเกิดผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% ดังนั้น การแข่งขันทางธุรกิจโลจิสติกส์ก็มีมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่นอกจากจะต้องแข่งขันกันทางการตลาดในไทยแล้ว ยังต้องมีการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศในแถบอาเซียนที่มีการนำเข้า – ส่งออกเป็นจำนวนมากผ่านธุรกิจโลจิสติกส์ที่เติบโตขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในระดับผู้ใช้บริการในไทยและในต่างประเทศที่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งในไทยและอาเซียน ซึ่ง Khonde ได้มีเทรนด์ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและอาเซียนในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน 160811 01 1

บริษัทขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน

เทรนด์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและในอาเซียนที่น่าจับตามอง

  1. การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ปัจจุบันการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องหันมาให้บริการที่มากกว่าด้านเดียวเหมือนการทำธุรกิจโลจิสติกส์แบบเดิม ที่เห็นไม่สามารถตอบรับความต้องการของใช้ผู้บริการไม่ทั่วถึงเหมือนปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาสร้างจุดเด่นและสร้างความแตกต่างให้อยู่รอดในธุรกิจการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพและครบวงจรในการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการของลูกค้า

  2. การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า (consolidation) จากที่เห็นว่าผู้ให้บริการต้องหันมาปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการแข่งขัน ในด้านการบริการก็ต้องมีการเพิ่มและเสริมการบริการ ทั้งบริษัทขนส่งน้อยใหญ่ก็ต้องมีการปรับตัว อาจจะเป็นการร่วมลงทุนกันในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ค้า หรือรวบรวมเป็นกิจการเดียวเพื่อความมั่นคงของบริษัท

  3. การใช้เทคโนโลยี โดยจากการเติบโตของธุรกิจพานิชย์ออนไลน์ การค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีผลอย่างสูงต่อธุรกิจโลจิสติกส์ ทำให้บริษัทที่ขนส่งต้องพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับโลจิสติกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องไปอีกในอนาคต

การขยายตัวของธุรกิจบริษัทขนส่งไทยในอาเซียน

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทำให้มีความได้เปรียบในด้านการเชื่อมต่อเพื่อขนส่งของไปยังประเทศต่างๆใกล้เคียงได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มากขึ้น อีกทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทางภาคไต้ของไทยที่มีจังหวัดชายแดนกว่า 30 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับลาว เมียนมาร์ และมาเลเซีย และมีพัฒนาที่มากขึ้นในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียนผู้ผลิตสินค้าต่างประเทศจึงต้องการตั้งฐานในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตลดลงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในเวียดนามและเมียนมาร์ โดยเนื่องจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับฐานการผลิตใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบสำหรับโรงงานประกอบชิ้นส่วนที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่มีฐานการผลิตที่ประเทศไทย และประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในการส่งออกอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในไทยและในอาเซียน ต่างก็ต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อรองรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความโดดเด่นและแตกต่างของแต่ละบริษัทขนส่ง รองรับการบริการได้รอบด้านพร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการก้าวไปเป็นผู้ประกอบการบริษัทขนส่งรายใหญ่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อสอดคล้องกับการเป็นประเทศศูนย์กลางในการธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

.

.

บทความอ้างอิง

ติดปีกโลจิสติกส์ไทย

เทรนด์โลจิสติกส์ไทยและอาเซียน

ยุคเฟื่อง “โลจิสติกส์” ขาขึ้นออนไลน์

 

2018-09-10T12:09:45+00:00