บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงของการทำธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ในยุคที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ทุกอย่าง แม้แต่ธุรกิจที่ให้บริการทางด้านการขนส่งอย่างบริษัทขนส่งต่างก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างครั้งใหญ่ให้เข้ากับยุคดิจิทัล นำมาช่วยให้บริษัทขนส่งมีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้ไปถึงมือผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและเกิดความผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย เพราะถือได้ว่าระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการขนส่งทางบกอย่างการใช้รถขนส่งสินค้า เปรียบเป็นหัวใจหลักสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ก็มีเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจและธุรกิจขนส่งต่างนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจกันบ้าง

บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา GHFFE 01

บริษัทขนส่งกับ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตา

1.Internet of Things (IoT)

หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างอย่าง ‘Internet of Things’ ที่มีความหมายว่า ของทุกสิ่งจะถูกเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอย่างอินเทอร์เน็ต มีระบบการทำงานผ่านเครือข่ายของสิ่งของที่มีซอฟต์แวร์อย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์แฝงอยู่ ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยนำมาพัฒนาให้เข้ากับธุรกิจด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตามการขนส่งได้อย่างแม่นยำอย่างเส้นทางการขนส่ง ที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้ หรือแม้แต่ในด้านอื่น ๆ อย่าง การจัดการระบบของพนักงาน การจัดเก็บสินค้าในโกดัง ที่ช่วยสำหรับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อลดการสูญเสียด้านเวลาในการดำเนินการได้

2.Blockchain

Blockchain คือ เครือข่ายการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคล้ายห่วงโซ่  ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บได้แต่มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงเช่นกัน สำหรับเทคโนโลยีด้านนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลของการทำธุรกรรมต่าง ๆ และเข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงของธุรกิจด้านการขนส่ง โดยธุรกิจด้านการขนส่งได้นำเทคโนโลนีตัวนี้มาใช้ในการจัดเก็บรหัสลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ข้อมูลผู้จัดส่ง วัสดุที่ใช้ ข้อมูลอื่น ๆ หรือข้อมูลที่ต้องระบุหมายเลย ID ในการขนส่ง เพื่อสามารถติดตามและป้องกันไม่เกิดการถูกหลอกลวง

3.ระบบการขนส่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

บริษัทที่ให้การบริการเกี่ยวกับด้านการขนส่งจะต้องมีความยืดหยุ่นในการขยายหรือลดขีดความสามารถด้านการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในห่วงโซ่อุปทานในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ เพราะความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงานด้านการขนส่งจึงมีความสำคัญอย่างมาก เช่น การกำหนดขั้นตอนหรือการทำงานให้เป็นระบบ การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดการคลังสินค้า  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการลำดับในการจัดส่ง และอื่น ๆ อีกมากมาก เพื่อตอบสนองต่อคงามต้องการในอุตสาหกรรมด้านการขนส่งที่ดำเนินการแบบวันต่อวัน ดังนั้นบริษัทจะต้องสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการเพื่อวางแผนถึงขีดความสามารถให้ตรงกับความต้องการ สามารถมองเห็นภาพรวมตามความจริง และสามารถเชื่อมโยงถึงกระบวนการทำธุรกิจทั้งหมด ที่ทำให้เกิดความคล่องตัว และสิ่งสำคัญคือจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ที่ถือเป็นเป้าหมายหลักในการบริการของบริษัทขนส่งสินค้า

4.ความมืออาชีพในการจัดส่งสินค้า

สิ่งที่น่าสนใจและมีแนมโน้มที่ผู้ใช้บริการจะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ ความการคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ ถูกต้อง ชัดเจน เป็นอย่างที่บริษัททราบกันดีว่า ‘คำสั่งซื้อ’ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการวัดผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ คือ เปอร์เซ็นต์ในการจัดส่งสินค้าให้ทุกประเภทเท่านั้น โดยต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญอย่างเรื่องของการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง บรรจุหีบห่อได้ถูกต้อง ส่งสินค้าไปยังสถานที่ระบุได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด ระยะเวลาต้องรวดเร็วและเป็นไปตามที่ระบุไว้ จำนวนของสินค้าที่ส่งต้องถูกต้อง ความพร้อมของเอกสาร สินค้าที่ส่งไม่มีความเสียหาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

5.การใช้ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระบบ Cloud

หากเป็นสมัยก่อนหลายคนอาจะกลัวหรือมีความกังวลในนการจดเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่างระบบ Cloud แต่ในยุคที่เทคโนโลยีมีคีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น ความกังวลของการเก็บข้อมูลบนออนไลน์ก็ไม่มีอีกต่อไป เพราะหลายบริษัทต่างพากันใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่าง Cloud Data มาแทนที่ระบบจัดการหรือดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร โดยระบบ Cloud Data เป็นศูนย์ข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ด้วยตัวเอง และยังมีประสิทธิภาพของระบบการทำงานรวมถึงมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยทีมผู้บริหารสามารถนำระบบนี้มาใช้ เช่น สามารถเข้าใจถึงตัวผลักดันต้นทุน ในกิจกรรมต่าง ๆ ของด้านการขนส่ง รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบริการ การขนส่ง เพื่อช่วยกำหนด หาแนวทางการแก้ไขหรือประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

6.การเริ่มต้นของการใช้หุ่นยนต์เพื่อบริหารจัดการคลังจัดเก็บสินค้า

การนำเครื่องจักรมาช่วยในธุรกิจด้านการขนส่ง สามารถช่วยในเรื่องการจัดการคงคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ การจัดการให้งานทุกขั้นตอนดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ แต่ตัวบริษัทจะต้องมีการวางระบบไอทีที่ดี ที่จะให้การทำงานของเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายมากขึ้น ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่นำเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์มาใช้การการจัดการคลิงสินค้าควบคู่ไปกับการใช้แรงคน อย่างไรก็ตามการใช้ระบบหุ่นยนต์เข้ามาช่วยยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย ถ้าหากบริษัทไม่มีการวางแผนและวางระบบอย่างดี โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานให้ดำเนินต่อไปได้อย่างอัตโนมัติจะมีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ขั้นตอน จะสามาถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือภายในคลังสินค้าสามารถระบุได้ว่าสินค้าตัวไหนคืออะไร และสามารถเลือกสินค้าที่ถูกต้องเพื่อจัดส่งไปยังผู้รับต่อไปได้

7.การจัดการรายได้จากทุกช่องทางการจำหน่าย

บริษัทที่สามรถรวมรวมการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางที่หลากหมายทั้งออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อีเมล์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และออฟไลน์อย่างร้านค้า เข้าไว้ด้วยกันได้ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านทุกช่องทางการขายและเพิ่มการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มยอดการใช้บริการได้ในอนาคต

ปัจจุบันธุรกิจด้านการขนส่งมีความต้องการมากขึ้นในตลาด ทำให้บริษัทขนส่งจะต้องมีการตั้งรับและพัฒนาระบบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการทำธุรกิจสามารถเติบโตและมั่นคงได้ในอนาคตและนี่ก็คือ 7 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ที่ช่วยให้บริษัทขนส่งของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ขนดีนำมาฝากกัน ใครสนใจอ่านบทความเกี่ยวกับบริษัทขนส่งอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถกดอ่านได้ที่นี่

2018-09-10T11:52:06+00:00