บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งในปัจจุบันนี้ หากเป็นผู้ประกอบการในบริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ก็ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะเนื่องจากว่ามีความพร้อมในการให้บริการและมีประเภทการให้บริการที่หลากหลายมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก อาจมีการได้รับการประกันความน่าเชื่อถือที่มากกว่า เพราะถือว่าบริษัทขนาดใหญ่นั้นดูจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีระบบการจัดการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพกว่าบริษัทขนาดเล็ก ถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบจากขนาดของโครงสร้างองค์กรในด้านการทำธุรกิจ

แต่นอกจากข้อได้เปรียบแล้ว การที่เป็นบริษัทขนส่งสินค้าหรือองค์กรขนาดใหญ่นั้นก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกัน ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่มาก  ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่มากขึ้น ทั้งในด้านของการขนส่งสินค้าที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงในการที่สินค้าส่งออกจะบุบสลาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการณ์การขนส่งต้องตระหนักและมีมาตรการรับมือกับความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง อีกทั้งต้องงมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหากมีกรณีที่มีข้าวของสูญหายหรือบุบสลายระหว่างการจัดส่ง พร้อมทั้งความรับผิดชอบในการประกันภัยในส่วนของสินค้าแก่ลูกค้าหากมีเหตุการณ์ในกรณีเหล่านี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการเองให้ลูกค้ายังมีความเชื่อใจในการบริการของเรา ยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจการบริการการขนส่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัววขึ้นเล็กน้อย และการขยายตัวของเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งที่เป็นปัจจัยให้ธุรกิจการขนส่งมีการขยายตัวอย่างมาก เกิดการลงทุนในธุรกิจขนส่งจากผู้ประกอบการจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลาย จำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเท่าทันกระแสเทคโนโลยีในการขนส่งและการบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดย Khonde จะได้มาพูดถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจการบริการขนส่งและคำแนะนำในวิธีการจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งกัน

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ 160817 01

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงในธุรกิจบริการขนส่ง

1.ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการอาจจะลดลงได้ เนื่องมาจากสาเหตุความแปรผันของสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุนในการทำธุรกิจสินค้า

2.การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในประเทศไทย พร้อมกับการแข่งขันในการทำธุรกิจที่มากขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการในไทย โดยใช้ระบบการบริหารจัดการการทำธุรกิจที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกงและจีน

3.แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ต้นทุนการบริการหรือราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูง ที่มีผลต่อการได้กำไรของผู้ประกอบการที่อาจไม่ได้รับกำไรตามที่ตั้งเป้าหมายเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายทางต้นทุนเพิ่ม

กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งไปแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ยากพอในการสร้างกำไรหากว่าผู้ประกอบการมีวิธีการปรับตัวและการจัดการกับปัญหาที่ดี ดังนั้นเรามาดูวิธีการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจการขนส่งกันดีกว่าค่ะ

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจบริษัทขนส่งสินค้า

  1. มีเงื่อนไขการค้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การเลือกกระบวนการการทำธุรกิจผ่านการใช้ทนายพานิชย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ช่วยในการตัดสินใจและให้คำแนะนำในการกำหนดเงื่อนไขการค้า จะช่วยให้การทำธุรกิจการขนส่งทั้งทางออนไลน์และทางปกตินั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการค้า  ผู้ประกอบการขนส่งต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขทั้งหมดก่อนที่จะทำข้อตกลงในการขนส่งสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านทั้งช่องทางปกติและทางออนไลน์ เพื่ความเข้าใจที่ตรงกันและไม่คลาดเคลื่อนในรายละเอียด

  3. ซื้อประกันคุ้มครองการรับผิดชอบต่อสินค้า  ประกันการรับผิดชอบต่อสินค้านั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสำหรับความรับผิดทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการค้าที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าในการตัดสินใจเลือกการขนส่งจากบริษัทของเรา

  4. แจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่าประกันภัยสินค้านั้นไม่รวมอยู่ในบริการ ผู้ประกอบการขนส่งจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่าประกันภัยสินค้านั้นไม่รวมอยู่ในส่วนของการดำเนินการขนส่งสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น

  5. เสนอประกันภัยสินค้าซึ่งเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความรับผิดชอบต่อสินค้า การแจ้งราคาและระบบการออกประกันภัยทางทะเลที่อยู่บนเว็บไซต์ช่วยลดภาระความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งโดยการเสนอประกันภัยสินค้าให้แก่ลูกค้า

  6. จัดเตรียมวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสำหรับสัญญาพิเศษหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้น สำหรับสัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการขนส่งและลูกค้าในกรณีที่มีการขนส่งในแบบที่ไม่ใช่แบบปกติธรรมดา ผู้ประกอบการขนส่งควรติดต่อผู้รับประกันภัยเพื่อจัดเตรียมวิธีการแก้ไขปัญหาของประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกรณีนี้

  7. โอนย้ายความเสี่ยงของผู้ทำสัญญา ช่วงการขอความช่วยเหลือจากทนายพาณิชย์นาวีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้สามารถตัดสินใจกำหนดวิธีการตีความสัญญาผู้รับเหมารายใหญ่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกใช้กระบวนการเสนอเงื่อนไขเป็นสิ่งที่พึงปฎิบัติเสมอ

  8. มองหาการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงจากผู้รับประกันภัยสำหรับการขนส่งสินค้าที่ใช้เครื่องยกของหนักและมีขนาดเกิน บริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีประสบการณ์จะให้การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่บริษัทเป็นผู้รับประกัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วการจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจการขนส่ง และการเป็นบริษัทขนส่งสินค้า ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้และเลือกที่จะปฏิบัติไปในแนวทางที่จะสามารถช่วยให้บริษัทได้รับกำไรและสร้างบริษัทขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการเพื่อการเป็นอันดับต้นๆ ในงานบริการด้านการขนส่งภายไต้ความเป็นองค์กรณ์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทขนส่งสินค้าในภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจการขนส่งที่สูงและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

CHUBB.COM

2018-09-08T17:15:24+00:00