บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก

การให้บริการการขนส่งในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่ามีทางเลือกที่หลากหลายในการให้บริการในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้มีตัวเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง นอกจากในเรื่องความเหมาะสมก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เรื่องต้นทุนของสินค้า ความสะดวกในการขนส่งในแต่ละประเภท จำนวนหรือระยะทางของสินค้าที่ต้องการจะขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการขนส่งในแต่ละช่องทางก็จะมีข้อได้เปรียบในการขนส่งในประเภทนั้นเอง ซึ่งประเภทการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือการขนส่งทางบก เพราะมีประเภทของการขนส่งทางบกที่เป็นตัวเลือกเพิ่มอีก อีกทั้งมีข้อได้เปรียบทางการให้บริการที่มากที่สุด ยัง และวันนี้ Knonde จะมากล่าวถึงประเภทของการขนส่งทางบก และข้อได้เปรียบจากการใช้บริการการขนส่งทางบกกันค่ะ

ประเภทของบริการขนส่งทางบก

ประเภทการบริการการขนส่งทางบกของบริษัทขนส่งสินค้านั้น จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆด้วยกัน คือ บริการการขนส่งทางรถไฟ (Railroads) และการขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation)  หรือรถบรรทุก (Truck Transportation)

  1. บริการการขนส่งทางรถไฟ (Railroads) เป็นบริการการขนส่งที่ถือว่าเป็นการบริการของภาครัฐวิสาหกิจ มีการดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นระยะไกลในปริมาณมากและสามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ เพราะเหตุว่ามีเส้นทางการลำเลียงที่ยาวและมีอัตราค่าบริการที่ไม่แพงและมีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า การขนส่งทางรถไฟจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนสินค้าและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและต้องขนส่งระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประเภทย่อยอีก 3 แบบ คือ รถแบบปิด เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อถูกแดดถูกฝน รถแบบเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ทนต่อการถูกแดดฝนและไม่เสียหายง่าย และ รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น

  2. การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation)

    การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้น เรียกได้ว่าเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการขนส่งทางบก โดยเนื่องจากว่าการเดินทางทางถนนนั้น มีระยะทางที่สามารถซอกซอนไปถึงได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ยิ่งเมื่อมีการขยายถนนเชื่อมไปยังระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างมากนั้น ก็ทำให้การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางส่งสินค้าไปได้แทบทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งการขนส่งสินค้าทางนี้นั้น มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถส่งไปให้ถึงผู้ใช้บริการได้โดยตรง ไม่ต้องพึ่งการขนส่งไปยังการขนส่งรูปแบบอื่นอีกต่อ

    บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก 160810 01 1

    บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก

ข้อได้เปรียบจากการเลือกบริการการขนส่งทางบก

  1. ข้อได้เปรียบของการใช้บริการขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การใช้บริการจากการขนส่งรถไฟนี้ อย่างแรกที่จะได้คือ การขนส่งที่ประหยัด เพราะ เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟสามารถที่จะบรรทุกของที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก และจำนวนมากได้ดี อีกทั้งยังมีราคาการขนส่งที่ถูกกว่าการบริการขนส่งชนิดอื่น ข้อได้เปรียบต่อมาคือ ได้รับการขนส่งที่รวดเร็ว โดยการรถไฟจะมีตารางการออกเดินทางรถและเวลาที่จะถึงปลายทางที่เป็นเวลาจึงทำให้สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลาที่คำนวณไว้ มีความสะดวกเพราะมีตู้เก็บของหลากชนิดและหลายขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะที่จะขน มีความปลอดภัยในระหว่างการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้านั้นๆ และสามารถขนส่งได้ในทุกสภาพอากาศ และสามารขนส่งไปได้ดีในการขนส่งระยะไกล

  2. ข้อได้เปรียบของการใช้บริการขนส่งทางทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) ความสะดวกจากการให้บริการการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก ได้แก่ การขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถึงที่หมายปลายทางและส่งของให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถึงที่หมาย โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าไปอีกหลายต่อ เพราะสามารถส่งถึงผู้รับได้เลย อีกทั้งยังสามารถไปในเส้นทางที่การขนส่งแบบอื่นไม่สามารถทำได้ รถยนต์หรือรถบรรทุกจึงสามารถเป็นตัวกลางจากการส่งของที่ต่อมาจากการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงที่หมายได้โดยตรง และยังมีข้อได้เปรียบในแง่ที่สามารถส่งของไปสู่ผู้รับได้ทั้งจากเส้นทางระยะสั้นและระยะยาวได้

บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการการขนส่งทางบก

บริษัทขนส่งสินค้าจึงควรที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางบกเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและการบริการ เพราะเนื่องจากว่าการขนส่งทางบกเป็นประเภทการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในแง่ของการให้การบริการระยะไกลและใกล้และพัฒนาการขนส่งเพื่อให้ตอบโจทย์และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด อ่านบทความ บริษัทขนส่ง กับเส้นทางการค้าอีกยาวไกล

 

2018-09-10T12:11:50+00:00